Tarieven

 Er is een belangrijke rol weggelegd voor de huisarts om samen met u / jullie te bespreken welke hulp passend is.

In de "Praktijk voor individuele therapie, relatie en gezinstherapie"  wordt behandeling geboden die door de ziektekostenverzekeraar vergoed wordt.
Het EFT centrum biedt consulten aan die niet door de ziektekostenverzekeraar vergoed worden zoals  relatietherapie, werkgerelateerde problemen en aanpassingsproblemen.

Als een verwijzing via de huisarts niet aan de orde is, dan kunt u in het EFT Centrum  terecht voor niet verzekerde zorg, wij hanteren voor dit aanbod de NZA tarieven. ( zgn. niet -basispakket zorg consult).

Het tarief  voor de prestatie ‘niet-basispakketzorg consult’ is gelijk aan het door de NZa vastgestelde maximumtarief.

In het eerste gesprek is er sprake van Diagnostiek. 
De vervolgafspraken vallen onder Behandeling

Voorwaarden en tarief no-show: 

Het tarief voor no-show is 75% per gemiste afspraak.Bij verhindering of wijziging van de afspraak dient u dit tenminste 48 uur voor de afspraak aan ons door te worden geven via email.Heeft u een afspraak afgezegd dan dient u zelf opnieuw met de therapeut contact op te nemen voor het maken van een nieuwe afspraak. Voor niet of te laat afgezegde afspraken krijgt de cliënt een rekening van 75% van de kosten toegezonden. Het is dus belangrijk om of afspraken tijdig af te zeggen! Bij veelvuldige verhindering of langdurige onderbreking van de therapie kan de voortgang van de therapie niet gegarandeerd worden.