Tarieven

Vanaf 1 januari 2014 worden mensen met psychische klachten minder vaak doorverwezen naar een gespecialiseerde praktijk voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Er is een belangrijke rol weggelegd voor de huisarts om samen met u / jullie te bespreken welke hulp passend is.

In de "Praktijk voor individuele therapie, relatie en gezinstherapie"  wordt behandeling geboden die door de ziektekostenverzekeraar vergoed wordt.

In het EFT Centrum terecht voor problemen en klachten die niet (meer) door uw zorgverzekeraar vergoed worden zoals relatietherapie, werkgerelateerde problemen en aanpassingsproblemen.

Als een verwijzing via de huisarts niet aan de orde is, dan kunt u in het EFT Centrum  terecht voor niet verzekerde zorg, wij hanteren voor dit aanbod eveneens het NZA tarieven (OVP)

Onverzekerd product (OVP) bij SGGZ

Behandeling van bepaalde problemen vallen niet meer binnen de zorgverzekeringswet en komen daarom niet voor vergoeding in aanmerking. Relatietherapie, werkproblemen en aanpassingsstoornissen vallen onder niet-verzekerde zorg.

Wanneer u behandeling voor deze problemen wilt, dient u de kosten hiervan zelf te betalen. Let wel, een consult bestaat uit directe tijd (het gesprek) en de indirecte tijd (voorbereiding, aanleggen dossier, rapportage en overleg). Het totaal bedrag van een consult komt daarmee op € 150,- per uur.

Er is geen verwijzing van de huisarts nodig. 

De betalingsvoorwaarden

De betalingsvoorwaarden krijgt u voor of tijdens het eerste gesprek en gelden voor alle onderdelen en afspraken. Indien u het eerste gesprek niet komt en niet 24 uur voor deze afspraak afzegt, worden de kosten in rekening gebracht. Dit geldt ook voor andere niet nagekomen of te laat afgezegde afspraken. U blijft zelf verantwoordelijk voor betaling van de kosten.