EFT Explore

Vanaf 1 januari 2014 worden mensen met psychische klachten minder vaak doorverwezen naar een gespecialiseerde praktijk voor geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Relatieproblemen, problemen die te maken hebben met aanpassingsproblemen na een ingrijpende gebeurtenis en werkgerelateerde problemen worden binnen die zorg niet meer vergoed, tenzij er daarnaast sprake is van ernstige psychische klachten bij een van beide of beide partners. Bij relatieproblemen zal de huisarts dan ook bespreken welke hulp noodzakelijk is. Hij maakt daarbij onderscheid tussen generalistische zorg voor minder ernstige problemen en gespecialiseerde zorg wanneer wordt ingeschat dat langduriger en gespecialiseerde behandeling vereist is.  

In het EFT Centrum bieden we generalistische & specialistische behandeling. Beide  vormen van behandeling worden die door de ziektekostenverzekeraar vergoed. Daarnaast kunt u bij het EFT Centrum terecht voor advies, coaching en hulp voor problemen en klachten die niet (meer) door de zorgverzekeraar vergoed worden.