Klachten

Als u klachten heeft dan kunt u die het beste eerst met de betreffende therapeut van het centrum bespreken, misschien gaat het om misverstanden die in een gesprek opgelost kunnen worden.

Iedere therapeut van het EFT Centrum is aangesloten bij een specifieke beroepsvereniging, die voorzien ook in een klachtenregelement.
Op de pagina "EFT Experts" ziet U bij welke beroepsvereninigen onze therapeuten zijn aangesloten.