EFT-Express

Als er sprake is van een relatiecrisis,  raakt dat degenen die hierin betrokken zijn tot in hun  diepste wezen. Het levert een mengeling op van gevoelens als boosheid, wanhoop, angst en verdriet. Ook mensen in de onmiddellijke omgeving worden betrokken in deze crisis. Met name kinderen voelen spanningen tussen hun ouders feilloos aan

In geval van een relatiecrisis zal een van de medewerkers van het EFT Centrum de eerste opvang doen en zal er op korte termijn een afspraak aangeboden worden.

De kosten van deze EFT-express sessie(s) worden niet vergoed door uw ziektekostenverzekeraar. De rekening dient contant te worden voldaan, er is een pinautomaat op de praktijk aanwezig. U krijgt een nota mee met daarop vermeld: consultatie en advies


.