Research

KWF Kankerbestrijding subsidieert het onderzoeksproject ‘Couple Therapy for survivors of colorectal cancer: A prospective, randomized controlled study’  In dit onderzoek werken Brenda den Oudsten, prof. dr. Van Lankveld (Open Universiteit Heerlen) en prof. dr. Aaronson (NKI, Amsterdam) samen. 

Het doel van deze studie is het evalueren van de (kosten)effectiviteit van een face-to-face emotionaly focused couple therapy. Deze therapie wordt gecombineerd met een online digitale assistentie. De interventie wordt vergeleken met een wachtlijstgroep. Primaire uitkomstmaten zijn: relationeel probleemoplossend vermogen (dyadic coping) en relatietevredenheid. Secundaire uitkomstmaten zijn onder andere: ervaren intimiteit, seksueel functioneren, gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven.

Het doel van de economische evaluatie is om te onderzoeken of de interventie acceptabel is in termen van kosten, impact en utiliteit vanuit een maatschappelijk perspectief.

EFT Centrum Zuid Nederland levert een bijdrage in het ontwikkeltraject van de EFT interventie en zal EFT therapeuten leveren die de therapie kunnen uitvoeren.