Informatie voor verwijzers

In 2014 is er veel veranderd in de bekostiging van de geestelijke gezondheidszorg (GGZ).

U kunt clienten naar EFT Centrum Zuid Nederland verwijzen voor

  1. Verzekerde zorg (BGGz en SGGz) en
  2. Niet verzekerde zorg (OVP -  onverzekerd product) volgens NZA tarief

Relatietherapie valt in principe niet meer in de verzekerde zorg, ook niet met een aanvullend verzekering. Uitzondering hierop is als er een psychiatrisch probleem en of persoonlijkheidsproblematiek ten grondslag ligt aan de  relatieproblemen.

Als verzekerde zorg niet aan de orde is dan kunnen clienten ook terecht in het centrum, wij factureren dan rechtstreeks aan de client.

De therapeuten die bij aan het centrum verbonden zijn in de meeste gevallen BIG geregistreerd of komen voor in de zgn. CONO beroepen. Wij voldoen daarmee aan de eisen die alle zorgverzekeraars stellen voor vergoeding.

Beslisboom voor verwijzers

Checklist voor de verwijsbrief